Strik eromheen? Communicatie komt tot leven

Kwaliteit

Vanzelfsprekend hechten we veel waarde aan kwaliteit. We staan voor een snelle levering, efficiënte samenwerking en een 100% voorspelbare kwaliteit.

De ISO 12647-norm geeft grafimedia-bedrijven handvatten om hun productieorganisatie en processen zo in te richten dat ze voldoen aan de hoge eisen die opdrachtgevers stellen. Voordelen van een ISO 12647-gecertificeerd bedrijf: optimale wisselwerking met toeleveranciers, efficiënter proces, grotere waarborg voor optimale productiekwaliteit en een grotere voorspelbaarheid van de kwaliteit. Bovendien produceren we volgens de ISO 9001 norm, zo garanderen wij altijd een optimale kwaliteit van al het drukwerk.