Positieve energie uitstralen, communicatie komt tot leven

MVO/Duurzaamheid

We zijn een innovatief en toekomstgericht bedrijf, we kijken hiermee verder dan ons bedrijf alleen. We hebben oog voor de wereld om ons heen en beoordelen onze activiteiten op hun duurzaamheid. De drie pijlers waarmee we vorm geven aan duurzaam ondernemen zijn: mens, milieu en maatschappij.

Mens

Op alle niveaus in onze bedrijfsvoering staat de mens centraal. Zo investeren we voortdurend in de ontwikkeling van onze medewerkers. Bovendien vinden we het belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vooruit te helpen. In samenspraak met de betreffende instanties hebben we altijd meerdere banen voor hen gereserveerd.

Daarnaast hanteren we voor onze bedrijfsprocessen strenge veiligheids- en gezondheidseisen. Onze medewerkers worden bijvoorbeeld goed getraind op het gebied van veiligheid en milieu. Daarnaast werken we zonder IPA-alcohol (isopropylalcohol) en leven we Arbo-regels strikt na.


Koninklijke KVGO
  • FC Oss
  • SOC Stichting Oss Cultureel

Maatschappij

We zijn betrokken bij tal van maatschappelijke organisaties. We nemen daarbij onze verantwoordelijkheid door tijd, geld en middelen ter beschikking te stellen. Sport en cultuur zijn daarbij onze peilers. Zo zijn we al jaren nauw betrokken bij FC Oss en Stichting Oss Cultureel (SOC).

Daarnaast investeren we in de ontwikkeling van onze eigen branche en dragen we bij aan economische samenwerking op regionaal niveau. Dit laatste doen we binnen de Media Print & Packaging Group Oss, een project van De kracht van Oss.

Milieu

We zijn uiteraard FSC® (C023642)-gecertificeerd. Van al het papier dat onze drukkerij verlaat is meer dan helft FSC®-gecertificeerd of afkomstig uit het recycle-kanaal. Ook bij de inkoop van andere grondstoffen is duurzaamheid een van de belangrijkste criteria.

Om de CO2-uitstoot te minimaliseren zijn onze processen zo ingericht dat we een minimum aan energie verbruiken. Daarnaast nemen we deel aan de Milieubarometer van Stichting Stimular. Hiermee maken we onze milieu- en klimaatprestaties inzichtelijk, om deze voortdurend te kunnen verbeteren.