Als een vis in het water, communicatie komt tot leven

Privacyverklaring Kampert-Nauta

Met deze privacyverklaring willen we je laten weten welke gegevens Kampert-Nauta van jou verzamelt en met welk doel we dit doen. Gegevens die je aan Kampert-Nauta verstrekt zullen we vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) behandelen.
Zoals in de AVG  is vastgelegd verwerken we de persoonsgegevens conform de voorschriften van de  betreffende toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. In deze melding is omschreven welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en aan welke personen of instanties wij de gegevens verstrekken.

1. Voor welke doelen verzamelt Kampert-Nauta gegevens?

a. Loyaliteitsprogramma's

Wanneer je jouw gegevens achterlaat om op te hoogte te blijven van Kampert-Nauta nieuws, houden we je hierover via diverse kanalen op de hoogte. Als je geen informatie meer wilt ontvangen dan kun je je eenvoudig uitschrijven via onze website of via een link in onze e-mails.
We streven ernaar onze communicatie zo interessant mogelijk voor je te maken. Daarom is deze zoveel mogelijk gepersonaliseerd en is de inhoud afhankelijk van jouw voorkeuren. Tevens gebruiken wij jouw gegevens om bijvoorbeeld onze websites en e-mails zo goed mogelijk af te stemmen op jouw voorkeuren.

b. Bestellingen

Wanneer je een bestelling plaatst (zoals het aanvragen van een brochure), dan verwerken wij jouw gegevens om de bestelling goed te kunnen afhandelen. Denk hierbij aan communicatie rondom de verwerking en aflevering van jouw bestelling. Hierbij gebruiken we jouw persoonsgegevens die je opgeeft bij de reservering/bestelling. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Kampert-Nauta die zich bezig houden met de door jouw bestelde diensten.

c. Vragen en klachten

Wanneer je Kampert-Nauta een vraag stelt of een klacht indient of wanneer je telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt met Kampert-Nauta dan vragen wij jouw contactgegevens voor het afhandelen van jouw vraag of klacht. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Kampert-Nauta die zich bezig houden met de afhandeling van jouw vraag of klacht.

d. Het bezoek aan Kampert-Nauta website

Om jouw bezoek aan onze websites te vergemakkelijken maakt Kampert-Nauta gebruik van zogenaamde 'cookies'. Het is in ons en jouw belang dat de website goed functioneert, omdat onze dienstverlening aan jou dan goed verloopt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van jouw computer. Kampert-Nauta gebruikt cookies om het gebruik van haar website bij te houden en om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Daarnaast kunnen sommige van onze social media functionaliteiten (zoals Facebook en Twitter) gebruik maken van cookies. Cookies worden niet gebruikt om jouw privégegevens van jouw computer te halen of wachtwoorden te achterhalen.

e. Sollicitatiedoeleinden

Als je solliciteert naar een functie bij Kampert-Nauta gebruiken wij jouw gegevens enkel en alleen voor de sollicitatieprocedure.

2. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens tenminste zo lang als wij wettelijk verplicht zijn. In veel gevallen betekent dit dat wij gegevens tenminste 7 jaar vasthouden, om aan de eisen van de belastingdienst te voldoen. Daarna bewaren wij de gegevens zolang ze nuttig zijn voor de doeleinden waarvoor je jouw gegevens hebt verstrekt. Uit contact met onze relaties blijkt dat het merendeel het wenselijk vindt als wij hun gegevens vasthouden totdat er een verwijderverzoek komt, omdat wij vervolgvragen en –opdrachten dan sneller kunnen afhandelen. Je kunt ons ook altijd verzoeken jouw gegevens te verwijderen. Jaarlijks evalueren wij aanvullend welke persoonsgegevens wij intern verwijderen.
Als je wilt weten welke gegevens Kampert-Nauta over jou heeft vastgelegd, dan kun je m.b.v. dit e-mailformulier hierover informatie opvragen.

3. Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Kampert-Nauta kan jouw persoonsgegevens delen met partijen die nauwkeurig door Kampert-Nauta geselecteerd zijn ter uitvoering van haar diensten waarvoor jij toestemming hebt gegeven. Deze partijen worden bijvoorbeeld ingeschakeld om namens Kampert-Nauta diensten te verlenen (zoals fulfilment of logistieke dienstverlening) of algemene data-analyse uit te voeren. Denk hierbij aan een partij die ons ondersteunt bij marketingdoeleinden. Kampert-Nauta zal jouw persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren. Kampert-Nauta deelt jouw gegevens, behalve voor het bezorgen van een pakket, niet buiten de Europese Economische Ruimte of met landen of partijen waar een voldoende hoog beveiligingsniveau aanwezig is (het adequaatheidsbesluit), tenzij je ons hier expliciet om vraagt.

4. Gegevens inzien, aanvullen, verbeteren, afschermen of verwijderen en jouw verdere rechten

Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming heb je diverse rechten, waarover de Autoriteit Persoonsgegevens je in detail van informatie voorziet. Je hebt o.a. het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren of te verwijderen, of jouw akkoord voor gebruik en verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Wij bewaren dan wél die informatie waartoe wij wettelijk verplicht zijn. Ook mag je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Als je wilt weten welke gegevens Kampert-Nauta over jou heeft vastgelegd en waarvoor we deze gebruiken, dan kun je m.b.v. dit e-mailformulier hierover informatie opvragen of contact met ons opnemen via onze contactgegevens (telnr. 0412-67666 of e-mail: info@kampertnauta.nl). Hier kun je ook een verzoek om verbetering of verwijdering van jouw persoonsgegevens indienen.

5. Wijzigingen

De privacyverklaring van Kampert-Nauta kan worden gewijzigd. We zullen alle wijzigingen in de privacyverklaring op deze pagina aangeven. We raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van het geldende privacyverklaring op de hoogte bent.

Download privacy verklaring